top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WPROWADZENIE

Winners Sports Hub (dalej „Winners Hub”, „my” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników i przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa sposoby i cele gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych udostępnianych przez użytkowników podczas korzystania z serwisu www.winnershub.net (dalej „Strona Internetowa”).

 

Przed dalszym korzystaniem ze Strony Internetowej stanowczo zalecamy uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszej Polityki i braku zgody na udostępnianie nam wymaganych danych osobowych należy zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

 

II. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

 

Na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody mamy prawo do gromadzenia następujących danych:

 

● imię i nazwisko oraz adresy e-mail;

● wszelkie wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie „Kontakt”;

● informacje, takie jak dane o ruchu na stronie, dane o lokalizacji i inne dane komunikacyjne (w tym adres IP i typ przeglądarki).

 

Dane są przetwarzane celem utrzymania z kontaktu z użytkownikiem.

 

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z prawem przez odpowiedni okres przechowywania. W związku z powyższym dane są przetwarzane przez rozsądny okres z zastosowaniem odpowiednich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych obowiązujących wymogów prawnych.

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w następujący sposób:

 

● w celu świadczenia usług przez Winners Hub;

● w celu komunikacji w ramach usług świadczonych przez Winners Hub;

● w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i uwagi użytkownika;

● w celu monitorowania dynamiki strony, korzystania z niej oraz jakości świadczonych usług;

● w celu określenia poziomu zainteresowania naszymi usługami;

● w celu poprawy jakości naszych usług i Strony Internetowej;

● w celu powiadomienia użytkowników o promocjach specjalnych i usługach, które mogą ich zainteresować;

● w celu rozstrzygania sporów;

● w celu naprawy błędów na Stronie Internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania (ujawniania) danych osobowych dowolnym partnerom biznesowym Winners Hub (niezależnie od ich lokalizacji geograficznej) i firmom stowarzyszonym w określonych powyżej celach. Gwarantujemy, że podmioty te znają i przestrzegają przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych oraz postanowienia niniejszej polityki. Ponadto wymienieni powyżej partnerzy biznesowi oraz my możemy okazjonalnie angażować strony trzecie do przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych celach, pod warunkiem, że takie przetwarzanie podlega prawnie ustanowionej umowie. Jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane odpowiednim rządowym organom wykonawczym lub regulacyjnym.

 

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu wysyłania materiałów promocyjnych oraz do informowania o nowych produktach i usługach Winners Hub. Akceptując niniejszą Politykę, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do wyżej wymienionych celów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów promocyjnych.

 

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ

 

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

Dostęp do danych osobowych. Użytkownik może się z nami skontaktować, aby uzyskać informacje o gromadzonych przez nas dotyczących go danych osobowych oraz sposobach przetwarzania danych.

Prawo do wycofania zgody. W przypadku danych przetwarzanych za zgodą użytkownika może on w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik twierdzi, że jego dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem, może się z nami skontaktować, aby zażądać wstrzymanie lub zaprzestanie takiego przetwarzania. W celu anulowania subskrypcji treści marketingowych należy skorzystać z zamieszczonego w e-mailu linku rezygnacji z subskrypcji.

Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania.

 

V. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki w dowolnym momencie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.

 

VI. KONTAKT

 

Możesz się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw. Prześlij wiadomość e-mail na adres contacts@winnersleagues.com.

bottom of page