G-5LVTPHTMGS
top of page

REGULAMIN TURNIEJU WINNERS SIATKÓWKA PLAŻOWA

1. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW WINNERS W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

 

1.1. Termin „Turniej” odnosi się do zakończonej serii zawodów z udziałem drużyn biorących udział w Turnieju. Zwycięska drużyna wyłaniana jest w czasie trwania Turnieju.

1.2. Regularnie rozgrywane Turnieje Winners w siatkówce plażowej odbywają się codziennie przez cały rok kalendarzowy.

1.3. Każdy Turniej ma przypisany unikatowy numer zgodny z datą jego rozegrania.

1.4. W Turniejach mogą brać udział tylko pełnoletni zawodnicy. Każdy zawodnik musi posiadać odpowiednią akredytację i uzyskać zgodę na udział wydaną przez organizatorów Turnieju.

1.5. Każda drużyna składa się z dwóch przypisanych do siebie zawodników. W ramach Turnieju zawodnik może zostać przypisany tylko do jednej drużyny i ją reprezentować.

1.6. W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej (kontuzja, dyskwalifikacja itp.) dopuszczalne są zmiana uczestnika i utworzenie nowej drużyny.

1.7. Wszystkie wyniki meczów są odnotowywane w tabeli i uwzględniane w oficjalnych statystykach Turnieju.

1.8. Rankingi drużyn tworzone są na podstawie wyników meczów oraz statystyk zespołu.

1.9. Turnieje odbywają się w przeznaczonych do tego celu obiektach do gry w siatkówkę plażową.

1.10. Zarówno uczestnicy Turnieju, jak i organizatorzy mają obowiązek przestrzegać wszelkich wymogów sanitarnohigienicznych.

 

2. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW WINNERS W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

 

2.1. Turnieje Winners w siatkówce plażowej odbywają się zgodnie z oficjalnymi zasadami siatkówki plażowej zatwierdzonymi przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej.

2.2. Zawodnicy zmieniają strony boiska. W grze do 15 punktów drużyny zmieniają strony, gdy jedna z nich zdobędzie 8 punktów.

2.3. W Turnieju może wziąć udział 4 lub 5 drużyn. Turniej rozgrywany jest w systemie kołowym (każdy z każdym), w ramach którego rozgrywana jest jedna kolejka meczów. Liczba rozegranych meczów zależy od liczby drużyn w Turnieju:

– jeśli w Turnieju biorą udział cztery drużyny, każda z nich rozgrywa trzy mecze;

– jeśli w Turnieju bierze udział pięć drużyn, każda z nich rozgrywa cztery mecze.

2.4. Sposób losowania oraz kalendarz imprez określane są na podstawie liczby drużyn uczestniczących w Turnieju.

2.5. Kolejność gry w jednej rundzie rywalizacji w systemie kołowym:

 

Opcja 1. Cztery drużyny w grupie:

 

       1. runda        2. runda        3. runda

           1-4                   1-3                  1-2

           2-3                  4-2                 3-4

 

       4. runda       5. runda        6. runda

           4-1                   3-1                  2-1

           3-2                  2-4                 4-3

 

Opcja 2. Pięć drużyn w grupie:

 

        1. runda       2. runda         3. runda

            1-5                 2-5                   2-4

           4-3                 Х-4                  5-3  

           2-X                  1-3.                  Х-1

 

                  4. runda         5. runda

                        1-2                   3-2

                       4-5                   5-X

                       3-X                   1-4

 

Opcja 3. Sześć drużyn w grupie:

        1. runda       2. runda         3. runda

             1-6                 5-1                   1-4

             2-5                6-4                  5-3

             3-4                2-3.                 6-2

 

                 4. runda          5. runda

                       3-1                     1-2

                      4-2                    3-6

                      5-6                    4-5

 

2.6. Na koniec każdego meczu zawodnicy otrzymują punkty:

– 2 punkty za zwycięstwo;

– 1 punkt za porażkę.

2.7. Jeśli na koniec Turnieju kilka drużyn ma taką samą liczbę punktów, ich kolejność w klasyfikacji okreslana jest na podstawie następujących kryteriów:

– najwyższa liczba punktów zdobytych w bezpośrednich meczach;

– największa różnica między wygranymi i przegranymi setami w bezpośrednich meczach;

– największa różnica między wygranymi i przegranymi setami we wszystkich meczach Turnieju;

– największa różnica między zdobytymi i straconymi punktami we wszystkich meczach Turnieju;

– liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach Turnieju.

 

 

3. SPORTOWE ZACHOWANIE

 

3.1. Wszyscy uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapoznania się z oficjalnymi zasadami siatkówki plażowej i ich przestrzegania.

3.2. Komunikowanie się członków drużyny w trakcie gry nie jest zabronione.

 

3.3. W relacjach z sędziami, przeciwnikami, widzami oraz organizacjami sportowymi uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

3.4. Zawodnicy muszą szanować i akceptować decyzje sędziów. W kontrowersyjnych sytuacjach tylko kapitan drużyny ma prawo wnioskować u sędziego o uzasadnienie decyzji.

3.5. W celu rozstrzygnięcia sporu uczestnicy mają prawo do wnioskowania o obejrzenie powtórki wideo. Każda drużyna może wnioskować o maksymalnie jedną powtórkę wideo w meczu. Ostateczną decyzję dotyczacą obejrzenia powtórki wideo podejmuje sędzia, który rozstrzyga również sporną sytuację.

3.6. Zawodnicy nie mogą podejmować jakichkolwiek działań (w tym pozycjonowania strony) mających na celu zatajenie błędów sportowych lub wpływanie na decyzje sędziów.

 

4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW TURNIEJOWYCH

 

4.1. Przygotowanie obiektów sportowych i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zawodów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami „Trybu przygotowania obiektów sportowych i innych miejsc przeznaczonych do organizacji masowych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych”.

 

5. SIŁA WYŻSZA

 

5.1. Jeżeli z przyczyn technicznych niemożliwe jest rozegranie zaplanowanego meczu, mecz ten zostaje „Anulowany”.

5.2. Mecz, który z przyczyn technicznych został przerwany na dłużej niż 10 minut i nie można go kontynuować do czasu usunięcia tych problemów zostaje „Anulowany”.

5.3. Anulowany mecz nie podlega przełożeniu meczu – zachowuje on status „Anulowany”.

5.4. Jeżeli w trakcie zawodów jeden z uczestników dozna kontuzji i nie dokończy meczu, uznaje się, że jego drużyna przegrała mecz.

5.5. Drużyna kontuzjowanego zawodnika może dokończyć Turniej, jeżeli personel medyczny dopuści kontuzjowanego zawodnika do udziału w innych zaplanowanych zawodach. Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że kontuzja nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu zawodnika i nie wpłynie na uzyskiwane przez jego drużynę wyniki w przyszłych meczach Turnieju.

5.6. Jeśli kontuzja uniemożliwia zawodnikowi udział w pozostałych meczach Turnieju i nie znaleziono zmiennika kontuzjowanego zawodnika, jego drużyna automatycznie przegrywa wszystkie pozostałe mecze z wynikiem 0:2 (odpowiednio 0:21 i 0:21 w setach).

5.7. Jeżeli drużyna zostanie pokonana z powodu kontuzji jednego z jej zawodników, partner takiego zawodnika może kontynuować udział w Turnieju, tworząc drużynę z innym członkiem Ligi Winners, jeżeli miejsce nowo utworzonej drużyny w rankingu jest równoważne z miejscem wyeliminowanej drużyny.

5.8. Zmiana drużyn jest dozwolona po pierwszym lub drugim meczu pod warunkiem, że nowa drużyna weźmie udział w co najmniej dwóch meczach w całym Turnieju.

5.9. Wynik wyeliminowanej drużyny jest zapisywany w tabeli, a nowa drużyna wchodzi do Turnieju z wynikiem 0.

 

bottom of page