top of page

REGULAMIN TURNIEJU ТТ EURO.CUP
TENIS STOŁOWY

1. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW ТТ EURO.CUP W TENISIE STOŁOWYM

1.1. Termin „Turniej” odnosi się do zakończonej serii zawodów z udziałem zawodników biorących udział w tych Turniejach. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska najwyższy wynik w grupie, zostaje ogłoszony zwycięzcą.

1.2. Regularne turnieje TT EURO.CUP w tenisie stołowym odbywają się każdego miesiąca przez cały rok kalendarzowy.

1.3 Finał sezonu serii turniejów TT EURO.CUP w tenisie stołowym odbywa się raz w miesiącu przez cały kalendarzowy rok.

 

1.4 Na koniec każdego miesiąca, na podstawie wyników Codziennych serii, do udziału w finale Turnieju kwalifikują się dwaj najlepsi sportowcy z każdej dywizji na dwóch lokalizacjach (Ukraina i Polska). W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, uczestnika można zastąpić kolejnym sportowcem z jego dywizji według rankingu.

 

1.5 Finał Turnieju TT EURO.CUP odbywa się w drugim tygodniu po określeniu najlepszych sportowców według rankingu ze wszystkich lokalizacji.

1.6 Każdy Turniej ma przypisany unikatowy numer zgodny z datą jego rozegrania.

1.7 W Turniejach mogą brać udział tylko pełnoletni zawodnicy. Każdy zawodnik musi posiadać odpowiednią akredytację i uzyskać zgodę na udział wydaną przez organizatorów Turnieju.

1.8 W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej (kontuzja, dyskwalifikacja itp.) dopuszczalna jest zmiana uczestnika.

1.9 Wszystkie wyniki meczów są przetwarzane w systemie, zapisywane w tabelach i uwzględniane w statystykach federacji.

1.10 Rankingi zawodników tworzone są na podstawie wyników meczów oraz statystyk osobistych.

1.11 Turnieje odbywają się w przeznaczonych do tego celu obiektach do gry w tenisa stołowego.

1.12 Zarówno uczestnicy Turnieju, jak i organizatorzy, mają obowiązek przestrzegać wszelkich wymogów sanitarnohigienicznych.

 

2. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW ТТ EURO.CUP W TENISIE STOŁOWYM

2.1 Turnieje ТТ EURO.CUP w tenisie stołowym odbywają się zgodnie z oficjalnymi przepisami tenisa stołowego zatwierdzonymi przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego i Ukraińską Federację Tenisa Stołowego.

2.2 Mecz składa się z pięciu setów. W każdym secie gra toczy się do momentu zdobycia 11 punktów przez jednego z uczestników. Zwycięzcą meczu zostaje uczestnik, który wygrywa 3 z 5 setów. Zmiana serwującego następuje co dwa podania serwisowe. W przypadku remisu 10-10 serwujący zmieniają się po każdym podaniu serwisowym, aż do momentu, gdy jeden z nich osiągnie przewagę dwóch punktów i wygra mecz. Zawodnicy zmieniają stronę stołu po każdym secie. W ostatnim secie (tj. 5. secie) zawodnicy zmieniają strony, gdy któryś z nich zdobędzie 5 punktów.

2.3 W Turnieju może wziąć udział od 4 dp 8 zawodników. Liczba rozegranych meczów zależy od liczby uczestników Turnieju. Jeżeli w Turnieju bierze udział czterech uczestników, odbywa się on w oparciu o system kołowy (każdy z każdym) w dwóch rundach, w ramach którego każdy uczestnik rozgrywa sześć meczów.

2.4 Sposób losowania oraz kalendarz imprez określane są na podstawie liczby uczestników Turnieju.

 

2.5 Kolejność rozgrywanych meczów:

       1. runda      2. runda      3. runda

            1-4                1-3                1-2

            2-3               4-2               3-4

 

      4. runda      5. runda      6. runda

           4-1                 3-1                 2-1

           3-2                2-4                4-3

2.6 Na koniec każdego meczu zawodnicy otrzymują punkty:

– 2 punkty za zwycięstwo;

– 1 punkt za porażkę.

2.7 Jezeli na koniec Turnieju kilku uczestników ma taką samą liczbę punktów, ich kolejność w klasyfikacji określana jest na podstawie następujących kryteriów:
– największa różnica między wygranymi i przegranymi setami w meczach bezpośrednich;
– największa różnica między wygranymi i przegranymi punktami ( w setach)   w meczach bezpośrednich;
– największa różnica między wygranymi i przegranymi setami we wszystkich meczach Turnieju
– największa różnica między  wygranymi i przegranymi   punktami ( w setach)  we wszystkich meczach Turnieju.

 

 

3. SPORTOWE ZACHOWANIE

3.1 Wszyscy uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapoznania się z oficjalnymi zasadami tenisa stołowego i ich przestrzegania.

3.2 W relacjach z sędziami, przeciwnikami, widzami oraz organizacjami sportowymi uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

3.3 Jeżeli jeden z uczestników Turnieju otrzyma w trakcie meczu trzy czerwone kartki, jego przeciwnik otrzymuje 3 punkty.

3.4 Zawodnicy muszą szanować i akceptować decyzje sędziów.

3.5 Zawodnicy nie mogą podejmować jakichkolwiek działań (w tym pozycjonowania strony) mających na celu zatajenie błędów sportowych lub wpływanie na decyzje sędziów.

 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW TURNIEJOWYCH

4.1 Przygotowanie obiektów sportowych i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zawodów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami „Trybu przygotowania obiektów sportowych i innych miejsc przeznaczonych do organizacji masowych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych”.

5. SIŁA WYŻSZA

5.1 Jeżeli z przyczyn technicznych niemożliwe jest rozegranie zaplanowanego meczu, mecz ten zostaje „Anulowany”.

5.2 Mecz, który z przyczyn technicznych został przerwany na dłużej niż 10 minut i nie można go kontynuować do czasu usunięcia tych problemów zostaje „Anulowany”.

5.3 Anulowany mecz nie podlega przełożeniu – zachowuje on status „Anulowany”.

5.4 Jeżeli w trakcie zawodów jeden z uczestników dozna kontuzji i nie dokończy meczu, uznaje się, że przegrał on mecz.

5.5 Kontuzjowany zawodnik może dokończyć Turniej, jeśli personel medyczny zezwoli mu na udział w innych zaplanowanych zawodach. Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że kontuzja nie spowoduje uszczerbku na uzyskiwane przez niego wyniki w przyszłych meczach Turnieju.

5.6 Jeżeli kontuzja uniemożliwia zawodnikowi dalszy udział w Turnieju, zawodnik automatycznie zostaje uznany za okonanego.

 

bottom of page