G-5LVTPHTMGS
top of page

REGULAMIN TURNIEJU WINCUP TENIS STOŁOWY

1. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW WINCUP W TENISIE STOŁOWYM

 

1.1. Termin „Turniej” odnosi się do zakończonej serii zawodów z udziałem zawodników biorących udział w tych Turniejach. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska najwyższy wynik w grupie.

1.2. Regularnie rozgrywane Turnieje WinCup w tenisie stołowym odbywają się codziennie przez cały rok kalendarzowy.

1.3. Każdy Turniej ma przypisany unikatowy numer zgodny z datą jego rozegrania.

1.4. W Turniejach mogą brać udział tylko pełnoletni zawodnicy. Każdy zawodnik musi posiadać odpowiednią akredytację i uzyskać zgodę na udział wydaną przez organizatorów Turnieju.

1.5. W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej (kontuzja, dyskwalifikacja itp.) dopuszczalna jest zmiana uczestnika.

1.6. Wszystkie wyniki meczów są przetwarzane w systemie, zapisywane w tabelach i uwzględniane w statystykach federacji.

1.7. Rankingi zawodników tworzone są na podstawie wyników meczów oraz statystyk osobistych.

1.8. Turnieje odbywają się w przeznaczonych do tego celu obiektach do gry w tenisa stołowego.

1.9. Zarówno uczestnicy Turnieju, jak i organizatorzy mają obowiązek przestrzegać wszelkich wymogów sanitarnohigienicznych.

 

2. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW WINCUP W TENISIE STOŁOWYM

 

2.1. Turnieje WinCup w tenisie stołowym odbywają się zgodnie z oficjalnymi przepisami tenisa stołowego zatwierdzonymi przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego i Ukraińską Federację Tenisa Stołowego.

2.2. Mecz składa się z pięciu setów. W każdym secie gra toczy się do momentu zdobycia 11 punktów przez jednego z uczestników. Zwycięzcą meczu zostaje uczestnik, który wygrywa 3 z 5 setów. Zmiana serwującego następuje co dwa podania serwisowe. W przypadku remisu 10:10 serwujący zmieniają się po każdym podaniu serwisowym aż do momentu, gdy jeden z nich osiągnie przewagę dwóch punktów i wygra mecz. Zawodnicy zmieniają stronę stołu po każdym secie. W ostatnim secie (tj. 5. secie) zawodnicy zmieniają strony, gdy któryś z nich zdobędzie 5 punktów.

2.3. W Turnieju może wziąć udział od 4 do 8 zawodników. Liczba rozegranych meczów zależy od liczby uczestników Turnieju. Jeżeli w Turnieju bierze udział czterech uczestników, odbywa się on w oparciu o system kołowy (każdy z każdym) w dwóch rundach, w ramach którego każdy uczestnik rozgrywa sześć meczów.

2.4. Sposób losowania oraz kalendarz imprez określane są na podstawie liczby uczestników Turnieju.

2.5. Kolejność rozgrywanych meczów:

 

       1. runda     2. runda     3. runda

            1-4              1-3                1-2

            2-3             4-2               3-4

 

      4. runda     5. runda    6. runda

           4-1               3-1                2-1

           3-2              2-4               4-3

 

2.6. Na koniec każdego meczu zawodnicy otrzymują punkty:

– 2 punkty za zwycięstwo;

– 1 punkt za porażkę.

2.7. Jeśli na koniec Turnieju kilku uczestników ma taką samą liczbę punktów, ich kolejność w klasyfikacji okreslana jest na podstawie następujących kryteriów:

– najwyższa liczba punktów zdobytych w indywidualnych spotkaniach;

– największa różnica między wygranymi i przegranymi setami w meczach bezpośrednich;

– najlepsza różnica punktów zdobytych i straconych w setach na podstawie wyników spotkań personalnych Turnieju.

 

 

3. SPORTOWE ZACHOWANIE

3.1. Wszyscy uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapoznania się z oficjalnymi zasadami tenisa stołowego i ich przestrzegania.

3.2. W relacjach z sędziami, przeciwnikami, widzami oraz organizacjami sportowymi uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

3.3. Jeżeli jeden z uczestników Turnieju otrzyma w trakcie meczu trzy czerwone kartki, jego przeciwnik otrzymuje 3 punkty.

3.4. Zawodnicy muszą szanować i akceptować decyzje sędziów.

3.5. Zawodnicy nie mogą podejmować jakichkolwiek działań (w tym pozycjonowania strony) mających na celu zatajenie błędów sportowych lub wpływanie na decyzje sędziów.

 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW TURNIEJOWYCH

 

4.1. Przygotowanie obiektów sportowych i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zawodów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami „Trybu przygotowania obiektów sportowych i innych miejsc przeznaczonych do organizacji masowych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych”.

 

5. SIŁA WYŻSZA

5.1. Jeżeli z przyczyn technicznych niemożliwe jest rozegranie zaplanowanego meczu, mecz ten zostaje „Anulowany”.

5.2. Mecz, który z przyczyn technicznych został przerwany na dłużej niż 10 minut i nie można go kontynuować do czasu usunięcia tych problemów zostaje „Anulowany”.

5.3. Anulowany mecz nie podlega przełożeniu – zachowuje on status „Anulowany”.

5.4. Jeżeli w trakcie zawodów jeden z uczestników dozna kontuzji i nie dokończy meczu, uznaje się, że przegrał on mecz.

5.5. Kontuzjowany zawodnik może dokończyć Turniej, jeśli personel medyczny zezwoli mu na udział w innych zaplanowanych zawodach. Warunkiem dopuszczenia do rywalizacji jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że kontuzja nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu zawodnika i nie wpłynie na uzyskiwane przez niego wyniki w przyszłych meczach Turnieju.

 

bottom of page