top of page

REGULAMIN TURNIEJÓW SZYBKI FUTBOL
WGPC

1.OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

 

1.1 Termin "Turniej" odnosi się do pełnego cyklu rywalizacji pomiędzy drużynami uczestniczącymi w turnieju, w wyniku którego wyłaniany jest zwycięzca.

1.2 Regularne turnieje Winners Goal Pro Cup w Szybkim Futbolu odbywają się co tydzień w ciągu roku kalendarzowego.

 

1.3 W zawodach mogą uczestniczyć sportowcy, którzy osiągnęli wiek 18 lat. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać odpowiednią akredytację oraz pozwolenie organizatorów.

 

1.4 Jedna drużyna składa się z 8 sportowców. W ramach turnieju sportowiec może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie.

1.5 Zmiana zawodnika i stworzenie nowej drużyny są dozwolone w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej (uraz, dyskwalifikacja itp.).

 

1.6 Wyniki wszystkich meczów są wprowadzane do tabeli turniejowej i rejestrowane w oficjalnej statystyce turnieju.

 

1.7 Ranking każdej drużyny jest tworzony na podstawie indywidualnego rankingu wszystkich graczy drużyny, wyników meczów i statystyk drużynowych.

 

1.8 Zawody odbywają się na specjalistycznych, stacjonarnych boiskach do Szybkiego Futbolu.

 

1.9 Uczestnicy i organizatorzy turniejów zobowiązani są przestrzegać wszystkich norm sanitarno-higienicznych.

 

2.RÓŻNICE WZGLĘDEM FUTSALU (MİNI-FUTBOLU)

 

2.1 Mecz trwa przez 2 połowy, po 8 minut każda.

 

2.2 Drużyna składa się z pięciu graczy: czterech graczy z pola (bez bramkarza) oraz jednego gracza rezerwowego.

 

2.3 Określono następujące wymiary:

2.3.1 boiska: 22 m x 14 m

2.3.2 bramki: wysokość 1,2 m, szerokość 1,8 m

2.3.3 pola karnego: długość 2 m, promień 1 m

 

2.4 Termin "pole karnego" oznacza strefę na własnej połowie boiska, w której żaden gracz drużyny broniącej się nie może przebywać.

 

2.5 Podczas posiadania piłki dozwolone jest przebywanie we własnym polu karnym.

 

2.6 Nie ma autów w grze. Jednakże:

2.6.1 jeśli piłka zostanie wybita od bandy, gra jest kontynuowana

2.6.2 jeśli piłka zostanie wybita poza boisko, jest ona przekazywana przeciwnikowi

 

2.7 Za każde naruszenie przepisów drużyna otrzymuje faul drużynowy.

 

2.8 Za każdy kolejny faul drużynowy po piątym, drużyna ma szansę strzelić bramkę z rzutu karnego (jeden na jednego).

 

2.9 Za niesportowe zachowanie gracz może otrzymać czerwoną kartkę i być usunięty z boiska do końca meczu. Po 5-minutowej karze lub po strzeleniu bramki przez przeciwnika w przewadze, dozwolona jest wymiana zdyskwalifikowanego gracza.

 

2.10 Jeśli drużyna otrzyma drugą żółtą kartkę, gracz, który naruszył przepisy, zostaje zdjęty z boiska na 2 minuty lub do momentu, gdy przeciwnik zdobędzie bramkę w przewadze.

 

2.11 Mecz sędziuje jeden sędzia.

 

2.12 Wymiana odbywa się bez zatrzymywania gry, przy czym na boisku nie może być więcej niż czterech graczy jednej drużyny jednocześnie.

 

2.13 W strefie karnego przeciwnika podczas ataku może przebywać tylko 1 gracz.

 

2.14 Spalonym jest sytuacja, gdy przynajmniej jeden gracz drużyny atakującej znajduje się w polu karnym przeciwnika w momencie strzelenia bramki.

 

2.15 Strefą jest sytuacja, gdy dwóch lub więcej graczy podczas ataku znajduje się w polu karnym przeciwnika oraz przynajmniej jeden gracz drużyny broniącej się wkracza na pole karne i wybija piłkę. Dozwolone jest posiadanie piłki we własnym polu karnym. Za naruszenie przepisów Strefy drużyny otrzymują faule drużynowe.

 

2.16 Za celowe zagranie ręką w dowolnej części boiska jest przyznawany rzut karny (jeden na jednego). Jeśli piłka przypadkowo trafi w rękę, drużyna otrzymuje faul, ale rzut karny nie jest przyznawany.

 

2.17 Za celowe opóźnienie gry przez przytrzymywanie piłki przy bandzie i jej blokowanie przez więcej niż 5 sekund, przyznawany jest faul drużynowy i żółta kartka, przy czym piłka jest przekazywana przeciwnikowi. Walka przy bandach jest dozwolona, ale jeśli piłka jest blokowana przez więcej niż 5 sekund, sędzia zatrzymuje grę i przekazuje piłkę drużynie, która ją posiadała.

 

2.18 Rzut wolny lub bezpośredni musi być wykonany z dowolnego miejsca

 

3. PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

 

3.1 Turnieje Winners Goal Pro Cup w szybkiej piłce nożnej są regulowane Oficjalnymi przepisami piłki halowej z pewnymi odmianami, które zostały zatwierdzone przez Federację Szybkich Dyscyplin Sportowych Ukrainy.

 

3.2 W turnieju mogą uczestniczyć od 12 do 16 drużyn. Zawody odbywają się w dwóch etapach grupowych:

3.2.1. pierwszy etap grupowy trwa 3 dni meczowe, od poniedziałku do środy.

3.2.2. drugi etap grupowy trwa 2 dni meczowe, od czwartku do piątku.

 

3.3 Format turnieju zakłada podział drużyn na 2 grupy, które grają między sobą według zasady "każdy z każdym" w jednej rundzie. Liczba meczów, które grają drużyny, zależy od liczby uczestniczących drużyn.

 

3.4 Jeśli w turnieju uczestniczy 12 drużyn, do grupy A i grupy B trafiają po 6 drużyn. W ciągu każdego dnia meczowego każda drużyna gra 5 meczów (czyli łącznie w pierwszym etapie grupowym - 15 meczów).

 

3.5 Drugi etap grupowy zakłada, że 3 najlepsze drużyny z grupy A i grupy B tworzą grupę zwycięzców, a trzy najsłabsze drużyny - grupę przegranych.

 

3.6 Zwycięzcą turnieju jest drużyna, która po drugim etapie grupowym zdobyła najwięcej punktów w grupie zwycięzców. Drużyna, która zajęła ostatnie miejsce, odpada z turnieju na tydzień i może kontynuować udział w turnieju dopiero po tygodniu.

 

3.7 Miejsca drużyn w grupach są przydzielane według największej liczby zdobytych punktów we wszystkich meczach. Za zwycięstwo drużyna dostaje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegraną punkty nie są przyznawane.

 

3.8 Jeśli dwie lub więcej drużyn zdobyło tę samą liczbę punktów, miejsca w tabeli są określane według następujących wskaźników:

3.8.1. Liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach między tymi drużynami;

3.8.2. Różnica bramek zdobytych i straconych w bezpośrednich spotkaniach między tymi drużynami;

3.8.3. Różnica bramek zdobytych i straconych we wszystkich meczach;

3.8.4. Liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach.

 

3.9 System rozgrywek i kalendarz meczów są tworzone na podstawie liczby uczestniczących drużyn.

 

3.10 Kolejność meczów w grupie według zasady "każdy z każdym" w jednej rundzie:

 

Wariant 1. Grupa z 6 drużyn:

 

       1 tura         2 tura         3 tura 

         1-6               5-1              1-4 

         2-5              6-4             5-3

         3-4              2-3             6-2

               4 tura           5 tura      

                  3-1                 1-2                

                  4-2               3-6 

                  5-6               4-5

4. SPORTOWE ZACHOWANIE

 

4.1 Wszyscy uczestnicy Turnieju muszą znać Oficjalne zasady szybkiej piłki nożnej i przestrzegać ich.

 

4.2 Komunikacja między członkami zespołu podczas meczu jest dozwolona.

 

4.3 W relacjach z sędziami, rywalami, widzami oraz organizacjami sportowymi uczestnicy Turnieju muszą kierować się zasadami Fair Play.

 

4.4 Uczestnicy powinni szanować decyzje sędziego i akceptować je z godnością. W kontrowersyjnych sytuacjach tylko kapitan drużyny może poprosić sędziego o uzasadnienie decyzji.

 

4.5 Aby rozstrzygnąć kontrowersyjną sytuację, uczestnicy mogą poprosić o powtórkę wideo. Każda drużyna może zażądać nie więcej niż jednej powtórki wideo w trakcie jednego meczu. Decyzję o przeglądaniu powtórki, a także decyzję w kontrowersyjnej sytuacji podejmuje arbiter.

 

4.6 Zabronione jest uczestnikom podejmowanie jakichkolwiek działań (w tym przyjmowanie pozycji na boisku) mających na celu ukrycie błędów sportowych lub wpłynięcie na decyzje sędziów.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO I PRZYGOTOWANIE MIEJSCA TURNIEJU

 

5.1 Przygotowanie boisk sportowych i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas zawodów odbywa się zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi "O sposobie przygotowania obiektów sportowych i innych miejsc przeznaczonych specjalnie do organizacji masowych imprez sportowych i kulturalno-rekreacyjnych".

 

6. SIŁA WYŻSZA

 

6.1 Jeśli z powodów technicznych przeprowadzenie meczu jest niemożliwe, zostaje on anulowany.

 

6.2 Mecz, który został przerwany na więcej niż 10 minut z powodów technicznych i który nie może być dokończony do momentu pełnego usunięcia awarii, uznaje się za anulowany.

 

6.3 Anulowane mecze nie są przełożone i zachowują status "Anulowany".

 

6.4 Jeśli w trakcie meczu dwóch z pięciu sportowców odniesie kontuzję i drużyna nie może kontynuować udziału, ponieważ brakuje zawodników do wymiany, drużynie kontuzjowanych sportowców przyznaje się "przegrana techniczna".

 

6.5 Drużyna może kontynuować udział w Turnieju, jeśli personel medyczny dopuści kontuzjowanych sportowców do udziału w kolejnych meczach. Pozwolenie jest udzielane na podstawie orzeczenia lekarskiego, że odniesiona kontuzja nie zaszkodzi zdrowiu sportowca ani nie wpłynie na wyniki drużyny.

 

6.6 Jeśli w wyniku odniesionej kontuzji sportowcy nie mogą uczestniczyć w pozostałych meczach turnieju, w tych meczach drużynie kontuzjowanych uczestników przyznaje się "Przegrana" wynikiem 0:3, jeśli nie znaleziono zastępstwa dla kontuzjowanych sportowców.

 

6.7 Zmiana drużyn może zostać dokonana po pierwszym lub drugim meczu, pod warunkiem, że w ramach tego Turnieju nowa drużyna rozegra co najmniej dwa mecze.

 

6.8 Wynik drużyny, która odpadła, jest rejestrowany w tabeli turniejowej, podczas gdy nowa drużyna rozpoczyna udział w turnieju z zerowym wynikiem.

bottom of page